Nota prawna

Odstąpienie od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie póź niej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zgodnie z art. 34. ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.) zgodnie z którym:  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

Powyższy przepis wprowadza wyraźną podstawę prawną do nałożenia na konsumenta odpowiedzialności za zmniejszenie wartości rzeczy zwróconej po odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za takie zmniejszenie wartości rzeczy, którego źródłem jest korzystanie przez niego z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przed odesłaniem towaru prosimy o przesłanie zdjęcia odsyłanego przedmiotu, w celu potwierdzenia jego kondycji oraz sposobu pakowania. Są to produkty delikatne i narażone na uszkodzenia, w razie potrzeby pomożemy przy zwrocie.

Zachowaj oryginalne opakowanie, jest ono wymagane, aby nadać do nas przesyłkę zwrotną z reklamacją lub zwrotem. Produkt odesłany w nieoryginalnym opakowaniu ulegnie zniszczeniu w trakcie transportu.

    Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Zgłaszanie uszkodzeń przedmiotu

  1. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich uszkodzeń przedmiotu nabywanego za pośrednictwem strony internetowej luxmirror.pl w terminie nieprzekraczającym 48 godzin od chwili dostawy. Zgłoszenie uszkodzenia musi zostać dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub poprzez bezpośredni kontakt e-mailowy z działem obsługi klienta, z dołączeniem odpowiednich zdjęć i opisu uszkodzeń.

  2. W przypadku niezgłoszenia uszkodzeń w wyznaczonym terminie, firma luxmirror.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji. Taka decyzja jest podyktowana brakiem możliwości oceny, czy uszkodzenia przedmiotu powstały w trakcie transportu, czy też zostały spowodowane po dostarczeniu, przez działania poza kontrolą luxmirror.pl.

  3. Zgłoszenie uszkodzeń poza wyznaczonym terminem 48 godzin od dostawy będzie traktowane jako akceptacja stanu przedmiotu przez Klienta, co może skutkować odrzuceniem ewentualnych późniejszych reklamacji dotyczących uszkodzeń fizycznych przedmiotu.

  4. Klient zobowiązany jest do zachowania przedmiotu w stanie, w jakim został dostarczony, do momentu ewentualnego odbioru przez przedstawiciela luxmirror.pl lub firmy kurierskiej w ramach procedury reklamacyjnej. Zmiana stanu przedmiotu może wpłynąć na proces rozpatrywania reklamacji.

  5. Firma luxmirror.pl zobowiązuje się do szybkiego i sprawiedliwego rozpatrzenia wszelkich zgłoszeń uszkodzeń dokonanych zgodnie z powyższymi wytycznymi, mając na celu zadowolenie Klienta i utrzymanie wysokich standardów jakości obsługi.